Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület

Fenntartható vetésforgó, biztos piac.

Növényvédő szerek

Szójában jelenleg engedélyezett készítmények teljes listája Gyomirtó szerek
Gombaölő szerek
Baktériumölő szerek
Rovar- és atkaölő szerek
Pergésgátlók
Oltóanyagok


Gyomirtó szerek

CORUM NEXT

Pulsar 40 SL és Basagran 480 SL kombinációja

BASF Hungária Kft.

Hatóanyag: imazamox és bentazon

Károsító: magról kelő egyszikűek és magról kelő kétszikűek

Kezelések száma:

Dózis: 1 l/ha Pulsar 40 SL és 2 l/ha Basagran 480 SL

Engedély száma: 46424/2004 és 20.475/1978

Forgalmi kategória: I. és II.

Kiszerelés: 5 l és 5l

A Pulsar 40 SL levélen keresztül felszívódva széles hatásspektrummal rendelkezik a magról kelő egyszikűekkel (többek között a kakaslábfű, muhar-félék, köles-félék, magról kelő fenyércirok) és a magról kelő kétszikű gyomokkal (többek között: parlagfű, libatop-félék, disznóparéj-félék, szerbtövis, csattanó maszlag, fekete csucsor, keserűfű-félék) szemben.

A Basagran 480 SL a magról kelő kétszikűek (például a disznóparéj-félék, keserűfű-félék, fehér libatop, selyemmályva, csattanó maszlag, vadrepce) ellen bír nagy hatékonysággal. Gyors kontakt hatásának köszönhetően a gyomok már a 2.-3. napon pusztulni kezdenek.

A Pulsar® 40SL és a Basagran® 480SL posztemergensen, tankkombinációban, vagy egymást követően is kijuttatható. Tankkombináció akkor javasolt, ha a hőmérséklet a kijuttatáskor 12-25 oC között van.

Külön menetben való kijuttatás akkor javasolt, ha későn kelő, nagymagvú kétszikűekre, vagy a parlagfű, libatop újabb kelési hullámára számítunk. Ilyenkor a Pulsar® 40SL kezelés után kb. 1 héttel kell a Basagran® 480SL kezelését elvégezni.

A kijuttatás időzítését minden esetben a célgyomok fejlettségéhez kell igazítani, mely a magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles fejlettsége, a magról kelő kétszikű gyomok esetében pedig a 2–4 valódi leveles állapot.

Pulsar® 40SL esetében a kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!
Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.

A készítmény ugyanazon a területen kétévenként csak egy alkalommal használható.
Basagran® 480SL esetében a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén kalászosok, napraforgó, őszi káposztarepce és hüvelyesek korlátozás nélkül vethetők. Cukorrépa a kezelés után legalább 20 nap elteltével, 15 cm mély talajművelést követően vethető.

Hatásspektrum:
Disznóparéj-félék, keserűfű-félék, fehér libatop, selyemmályva, csattanó maszlag, vadrepce, ürömlevelű parlagfű, stb.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

CORUM NEXT

FITOFOP

Kwizda Agro

Hatóanyag: 50 g/l kizalofop-P-etil

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomok (például: kakaslábfű, fenyércirok)

Kezelések száma: évente 1 alkalommal szójában

Dózis: szója 5-15 cm-es fejlettségénél 200-300 liter lémennyiséggel kijuttatva

            magról kelő egyszikű gyomok                       0,7-1,0 l/ha

            magról kelő fenyércirok                                0,8 l/ha

            rizómás fenyércirok                                       1,0-1,2 l/ha

            tarackbúza                                                     2,0-2,5 l/ha

Engedély száma: 6300/1582-1/2021.

Forgalmi kategória: I.

Kiszerelés: 5 l

A Fitofop emulzióképző koncentrátum formulációjú posztemergens gyomirtó szer.

Szójában a kultúrnövény 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban, 10-30 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisban kell felhasználni.

Munkaegészségi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  90 nap szójában

Hatásspektrum:
Magról kelő egyszikű gyomok (kakaslábfű, muharok, stb.), fenyércirok, tarackbúza

Légi kijuttatás nem engedélyezett!

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

PROMAN

Belchim Crop Protection Kft.

Hatóanyag: 500 g/l metobromuron

Károsító: Magról kelő kétszikűek és néhány egyszikű

Kezelések száma: 1 alkalom/év

Dózis: 2-3 l/ha

Engedély száma: 04.2/1903-1/2015. NÉBIH

Forgalmi kategória: I.

Kiszerelés: 5 l

A metobromuron a karbamid herbicidek kémiai csoportjába tartozik (HRAC C2 csoport). Az Európai Unióban a kilencvenes évek óta csökken a regisztrált karbamid típusú gyomirtó hatóanyagok száma. A linuron közelmúltbeli elvesztése miatt kevés karbamid herbicid alternatíva maradt. A tavaszi szántóföldi növények esetében a metobromuron az egyetlen alternatíva ebből a hatóanyag-csoportból. Az integrált növényvédelmi alapelvek és a rezisztencia-menedzsment keretében a karbamidcsoportból származó termékek elérhetősége nagyon fontos. Ezzel szélesítve az eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagok felhasználását célzó törekvéseket.

Szójában magról kelő kétszikű, valamint néhány egyszikű gyomnövény ellen hatékony. A Proman javasolt dózisa önállóan kijuttatva: 2,5 l/ha, kombinációban 2,0-2,5 l/ha + kombinációs partner (S-metolaklór, klomazon, metribuzin) A kezelést kultúrnövények vetése után 2-3 nappal szükséges elvégezni 200-300 l/ha vízzel kijuttatva.
Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon alkalmazása nem javasolt. A jó gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Hatásspektrum:
>95%: fehér libatop, pokolvar libatop, szőrös disznóparéj, terebélyes laboda, pásztortáska, orvosi székfű, vadrepce, tyúkhúr, egynyári perje
95-85%: selyemmályva, parlagfű, gyakori gombvirág, piros árvacsalán, porcsinkeserűfű, szulákkeserűfű, közönséges aggófű, perzsa veronika, mezei árvácska
85-65%: csattanó maszlag, orvosi füstike, ragadós galaj, varjúmák, egynyári szélfű, fekete csucsor, bojtorján szerbtövis, pirók ujjasmuhar, kakaslábfű, zöld muhar
<65%: mezei acat, apró szulák, tarackbúza

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

2021. évi gyomirtási tapasztalat az új Proman gyomirtóval szójában

SPECTRUM

BASF Hungária Kft.

Hatóanyag: dimetenamid-P

Károsító: magról kelő egyszikűek, disznóparéj-félék, parlagfű

Dózis: 1-1,4 l/ha

Engedélyszám: 873/2005

Forgalmi kategória: II. és III.

Kiszerelés: 5 l

A gyenge kezdeti gyomelnyomó képességgel rendelkező szója kultúrában a Spectrum® alapkezelésnek több szempontból is nagy jelentősége van. Különösen fontos preemergens kezelést végezni, ha a terület nagyon gyomos, sok gyomfaj vagy sok parlagfű van jelen. Ez esetben ésszerű választás a Spectrum® 1,0-1,4 l/ha dózisa. A dimetenamid-P nagyon jó vízoldékonysága miatt már 10 mm összefüggő csapadék esetén hat. Kiváló hatékonysággal bír a magról kelő egyszikű gyomokra, emellett néhány kétszikű, például a disznóparéj-félék ellen is teljes védelmet nyújt. A parlagfű elleni 90% körüli mellékhatásával pedig kiválóan előkészíti a terepet a posztemergens kezelés időzítéséhez. A Corum® Next csomag posztemergens kijuttatásával technológiában alkalmazva tökéletes védelmet kapunk a legparlagfüvesebb területeken is.

SPECTRUM

WING-P

BASF Hungária Kft.

Hatóanyag: dimetenamid-P és pendimetalin

Károsító: magról kelő egyszikűek, kétszikűek

Dózis: 3,5-4 l/ha

Engedélyszám: 02.5/279/3/2008 NÉBIH

Forgalmi kategória: II.

Kiszerelés: 10 l

Preemergens gyomirtószer.

A gyenge kezdeti gyomelnyomó képességgel rendelkező szójakultúrában az alapkezelésnek több szempontból is nagy jelentősége van. Különösen fontos preemergens kezelést végezni, ha a terület nagyon gyomos, sok gyomfaj, vagy sok parlagfű van jelen. A Wing-P® remek választás a legtöbb magról kelő egyszikű, és számos kétszikű gyomnövény ellen. A kevésbé érzékeny kétszikű gyomnövények fejlődését is lelassítja, talajon keresztül 4-5 hétig tartós hatást biztosít.

Két hatóanyag kombinációja: a dimetenamid-P jó vízoldékonysága gyors és biztos hatáskifejtést, a pendimetalin hosszú tartamhatást biztosít. Preemergensen alkalmazva kiváló alapot nyújt a Corum® Next posztemergens technológia számára.

Hatásspektrum:
magról kelő egyszikűek, disznóparéjfélék, libatopfélék, csattanó maszlag, ürömlevelű parlagfű

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Élelmezésügyi várakozási idő: 0 nap.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban: 2 év.


Gombaölő szerek

PICASSO ACTIVE

BASF Hungária Kft.

Hatóanyag: strobilurin és karboxamid

Károsító: szklerotínia, botritisz, peronoszpóra, diaporthe

Dózis: 0,6-1 l/ha

Engedélyszám: 6300/980-2/2020

Forgalmi kategória: II.

Kiszerelés:

Egy strobilurin és egy karboxamid kombinációjából készült gombaölő szer a szója állomány Sclerotinia, Botrytis, Peronospora és Diaporthe okozta gombás betegségei elleni védelméhez. A két hatóanyag két különböző hatáshelyen gátolja a károsító gombák légzését, ezzel biztosítva a nagy hatékonyságot, és csökkentve a szerrel szembeni rezisztencia kialakulásának esélyét.

A piraklostrobin élettani hatásának köszönhetően a növények fokozzák anyagcsere-folyamataikat, több tápanyagot vesznek fel, fokozzák fotoszintézisüket, több energiát halmoznak fel szöveteikben. Ennek eredményeként nő a termés mennyisége, javul a minősége, és csökken a kedvezőtlen időjárási körülmények károsító hatása, azaz a Picasso® Active alkalmazásával nagymértékben javul a szója termésbiztonsága. Ez a termésnövelő hatás a száraz évjáratokban is érvényesül.

Hatásspektrum:
alternáriás betegség, alternáriás betegségek, diaportés betegség, fehérpenész (szklerotíniás betegség), fómás betegség, peronoszpóra, plenodómuszos betegség (fóma), pleosporás betegség, szürkepenész (botrítiszes betegség)

Kijuttatása preventív jelleggel az első virágbimbók megjelenésétől (BBCH 51) a hüvelyképződés fő szakaszáig (BBCH 75) lehetséges.

Élelmezési várakozási idő: 0 nap.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

PICASSO ACTIVE


Baktériumölő szerek


Rovar- és atkaölő szerek


Pergésgátlók


Oltóanyagok

HICOAT SUPER FOLYÉKONY OLTÓANYAG

BASF Hungária Kft.

Összetétel: Rhizobium japonicum baktériumtörzs folyékony koncentrációban, magas formulációban (HiCoat Super) és a baktériumok élettartamát növelő HiCoat Extender.

Hatás: Ahogy minden pillangósvirágú növényre, a szójára is igaz, hogy szimbiózisban él a gyökerein megtelepedett, nitrogén megkötésére képes baktériumokkal. A szója esetében ez a Rhizobium japonicum baktérium, amely a megkötött nitrogént a növény számára gyorsan felvehető és hasznosítható formává alakítja át. A BASF kétkomponensű oltószere biztosítja a baktériumok megfelelő számú jelenlétét. Ennek egyik része a HiCoat® Super oltóanyag, amely folyékony formulációban és magas koncentrációban tartalmazza a kiváló minőségű Rhizobium japonicum baktériumokat. Másik része az egyedülálló HiCoat® Extender – amely megnöveli a baktériumok élettartamát a magon –, szintén folyékony, így könnyen keverhető. A HiCoat® Extender-nek köszönhetően a kezelt vetőmag hosszú ideig – akár 90 napig is – tárolható a vetés előtt. A termék gombaölő szeres csávázással együtt is alkalmazható, ebben az esetben a magok 50 napig tárolhatók a vetés előtt.

Eltarthatóság ideje: magra felvitt állapotban akár 90 nap

HICOAT SUPER

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás